درباره ما

درباره فرازینو
                                    
فرازینو بزرگترین ارائه‌دهنده تبلیغات اینترنتی آنلاین روز
شبکه تبلیغات دیجیتال آنلاین با محوریت تبلیغات هوشمند بر روی وب، موبایل وب و اپلیکیشن‌های تلفن همراه است که به تبلیغ‌دهندگان کمک می‌کند تا به شکلی هدفمند تبلیغات خود را در معرض دید میلیون‌ها کاربران ایرانی و خارجی قرار دهند و به ناشران و توسعه دهند‌گان کمک می‌کند تا از رسانه خود جریان درآمدی جدیدی داشته باشند